MENU


Úvod
Ukázka
Ke stažení
Přihlásit   

Ukázka

Bezvýznamnost OF2 Rok 2015

Jako ukázku z tvorby uvádím v knize nepublikovanou „šestnáctou“ povídku volně navazující na knihu „Přítažlivost dobrodružství“:

Poznání rizika

Instruktor provedl dobře vypočítanou řečnickou pauzu a zadíval se na své svěřence. Byli to mladí ambiciózní pracovníci jakéhosi dynamicky se rozvíjejícího soukromého podniku. Sem, do velkorysého podhorského střediska přijeli absolvovat školeni, jež mělo roubovat prvky dobrodružné sportovní hry na jinak bezcitný manažérský výcvik.

Instruktor elegantně přistoupil k provizorní tabuli a napsal velkými písmeny: POZNÁNÍ RIZIKA. "Dámy a pánové, je kriticky důležité si uvědomit podstatu rizika pochopit tento fenomén sám o sobě. Riziko samozřejmě znamená podstoupení určitého úkonu, aniž si dopředu můžete být jisti úspěchem a jeho zvládání je pro podnikání naprosto zásadní předpoklad. Zítra se proto zúčastníte horolezeckého výcviku zaměřeného na simulaci rizikových stavů. Budete muset řešit otázky typu: 'Pustit se dál nebo se vrátit? Udrží mě ten chyt nebo mohu spadnout? Dosáhnu vrcholu nebo se zřítím dolů?' přičemž každé takové rozhodnutí je nevratné a volba jen vaše.
Žádný jednoduchý recept na zvládání rizika neexistuje, a proto je zítřejší lezecký výcvik nenahraditelný. Představuje šanci zblízka analyzovat riziko, seznámit se s ním s jeho krutostí, ale poznat i své vlastní subjektivní chování v exponovaných podmínkách. Je jen na vás, jak tuto šanci využijete, i to jak ji později zhodnotíte v podmínkách byznysu.
Milí přátelé, děkuji za pozornost a těším se na zítřejší výcvik."

Dívka byla krásná, až se zastavoval dech. Instruktorovi imponovala i samozřejmost, s jakou přijala pozvání na skleničku. To lehké pokývnutí hlavou neobsahovalo ani miligram naděje navíc, ale také neodrazovalo. Jenom dávala najevo, že nemíní níkomu nic ulehčovat. Vykali si.:
• Poněkud odvážná konstrukce v té vaší přednášce, nemyslíte? Nenapadlo by mě srovnávat lezení po skálách a rizika podnikání.
• Ano, zní to přitaženě za vlasy, ale ujišťuji vás, že riziko zůstává vždy rizikem. Ta obnažená jevová podstata je ohavně stejná. Uvidíte sama zítra.
• Možná by se daly nalézt i zajímavější asociace rizika, než je to podnikatelské či sportovní.
• To jistě, jak ale
• Co třeba riziko namlouvání?
• Obávám se, že přesně nerozumím.
• Ale ano, musíte to znát. Vždyť se jedná takřka výhradně o mužskou záležitost. ... což je dobře .
• Máte na mysli riziko odmítnutí?
• Nejde o riziko odmítnutí. Jde o riziko promeškání. Konkrétně mám na mysli ten těžko identifikovatelný okamžik, který z nezávazného dialogu muže a ženy udělá milostné sblížení.
• Řekla jste 'konkrétně' ... Tedy, konkrétně jde o co? O pozvání na noční drink v bytě po společné večeři v restauraci?
• Pozvánka na noční drink mužům poněkud ulehčuje situaci u některých typů žen. Většinou ale žena očekává, že muž jisté riziko podstoupí kvůli ní. Ocení to. Nenechá se pozvat do bytu je-li to řečeno takto lapidárně. Ráda ale podlehne kouzlu okamžiku, pokud má muž odvahu a udělá krok jaksi do neznáma.
• Pořád asi úplně nerozumím. Vždyť sama říkáte, že
• Řeknu to jinak: Dejme tomu, že muž pozve ženu na skleničku. To samo o sobě ještě riskantní není. Ti dva sedí vedle sebe, popíjejí a zcela nezávazně spolu hovoří ... vlastně tak nějak, jako my dva nyni.

Dívka se při posledních slovech znovu tím nepostřehnutelným způsobem usmála. Instruktor se taky chápavě zasmál a vypadal teď docela pobaveně.
• Ano, a vykládají si spolu dejme tomu o fenoménu rizika.
• Třeba. Nebo o něčem podobném... Pořád jsou ale na území kilometry daleko vzdáleném od milostných bitevních polí ... teď samozřejmě nekritizuji náš rozhovor tady, popisuji ten obecný rozhovor muže a ženy, který jsem uvedla jako příklad.
• Chápu. Takže tedy, muž a žena vedou jakousi filosofickou debatu jako dvě spořádané bezpohlavní bytosti. A vy mluvíte o riziku chvíle, kdy muž změní tu konverzaci ve svádění. Co máte na mysli? Polibek? Pohlazení dlaně? Smyslné zašeptání?
• Já nevím.... Cokoliv. Cokoliv, co bude v dané situaci vhodné. ... Fakt nevím jak říkám: je to obvykle mužská záležitost a já jsem naštěstí žena. ... Ale riziko té chvíle je evidentní. Vy jako muž prostě nevíte, jak bude vaše chování náhle zcela jednoznačně svůdcovské přijato
• Výborně. Vraťme se k tomu příkladu nás dvou. Máme tady vlastně instruktora a jeho ... víceméně žákyni. Dosavadní debata jaksi rozvíjela poslední přednášku.... Znamená to tedy, že pokud by se měla změnit ve svádění, to téma by bylo nutné opustit.
• Neptáte se mě, doufám, jak mě máte svádět? Bavíme se stále v teoretické rovině, že?
• Jistě. Zajímá mě to čistě hypoteticky.
• Tak tedy samozřejmě, že by bylo třeba opustit rovinu teorie, to je nad slunce jasné. Svádění je neslučitelné s vědeckou přednáškou . ... Můžete vykládat celý večer o matematických teoriích, ale do postele tím žádnou ženu nedostanete. Svádění je vážná, jasná a konkrétní věc a právě v té vážnosti je pro vás riziko ... Tedy, ne pro vás, vy mě samozřejmě nesvádíte. Měla jsem na mysli tu abstraktní bytost, o které mluvíme.
• Poslyšte, to je ale zajímavé. ... Totiž, ten můj hypotetický dvojník, který by vás případně opravdu byl býval chtěl svádět, by to měl zatraceně těžké.
• Proč myslíte?
• Protože mu nedáváte, tedy byste mu nedala prostor. Nepustila byste ho k té vážnosti, o které jste mluvila před chvílí, že je ke svádění nezbytná. Držela byste se své hry na teorii.
• Ó, to si nemyslím! Víte, ten ... ten druhý instruktor, ten který by mě opravdu svádět chtěl-ten by žádnou teoretickou hru nepřipustil. A jestli ano, tak by ji v jistou chvíli rázně ukončil ... Ale to vám přece nemusím vysvětlovat... (Dívka se podívala na hodinky.) ... Ostatně i tak se obávám, že vás už příliš dlouho zdržuji svými připomínkami ... Zítra nás čeká náročný den a měli bychom jít spát.
• Samozřejmě. ... Jenom ... mi ještě prozraďte jednu poměrně zásadní věc.
• Prosím.

Instruktorův hlas zněl nyní poprvé za celý večer poněkud zastřeně.
• Víte, nic o vás nevím. ... Nevím, jestli jste vdaná, jaké máte závazky ...
• Ano, to muži často dopředu nevědí. Tak už to chodí.
• Tak a vy byste to eventuální svádění neodmítla? ... Zdůrazňuji , že se ptám opět v té teoretické rovině. ... řekněme, ... abych se něco přiučil.
• Jak to mám vědět? Nezkusil jste to. Já jen vím tohle: Jsem žena a pro mě je rozkoš se nechat dobývat, cítit stoupající zájem, nakonec případně podlehnout ... Ale rozumějte, to dobývání, to podrobování to musí představovat určitou přímočarost, sílu, cosi, co se dere kupředu, nepřipouští odpor, zmocňuje se, zaplavuje prostě všechno to krásné, co svádění obsahuje ... Samozřejmě to ale neříkám vám osobně, vy jste mě přece svádět nechtěl, říkám to opět jen teoreticky, pro objasnění té podoby rizika, o kterém jsme si tak zajímavě povídali. :.. Děkuji vám za hezký večer, pane instruktore. Dobrou noc.

Instruktor rovněž dopil sklenici a odebral se na svůj pokoj. Vešel dovnitř, ale nerozsvítil. Lehl si v té tmě tak, jak byl, na postel a polštářem si zakryl obličej. Dlouho tak ležel. Ukrytý v dvojnásobné tmě bez světla a pod polštářem snad, aby se stoprocentně ujistil, že ho nikdo neuvidí. Že ani on sám se neuvidí

Znovu se setkali druhý den po snídani. Instruktor už stál venku, měl na sobě značkový sportovní rolák a ve tváři vševědoucí úsměv. Dívka byla bledá, zaražená a působila dojmem, jako by se jí chtělo čůrat a styděla se to přiznat.
• Vůbec se netěším... Co když začnu někde nahoře zmatkovat? Pomůžete mi?
• Hlavně se nebojte. Nic to není. Věřte mi.
• Ale já mám strach z výšek. ... Čím dál, tím větší.
• Nesmysl. Budu vás osobně jistit. Nic se vám nestane.
• Hu! Už aby to bylo za mnou!
• Tak pojďte, vyrazíme.

Celá skupinka vyrazila ke skálám. Skupinka roztřesených a pobledlých manažerů a jeden opálený instruktor s drsnými rysy ve tváři, sebevědomým úsměvem na rtech a s podivným smutkem v koutcích očí.

 


Design By ©KR Počet návštěv celkem: 0      Počet návštěv od 0:00:00  : 0 Webmaster